Leiweg 5c
5386 KR  Geffen
T:  06 - 20 43 16 10
E:  info@ecopoll.nl 
                      1366052197 facebook 

Openingstijden

Vrijdag en zaterdag
van 11.00 - 16.00

Tevens op afspraak

Bijen en bestuiving

Bloei, bestuiving en bevruchting spelen een essentiële rol bij de vorming van vruchten. De omstandigheden waaronder deze processen verlopen vormen mede de basis voor de fruitoogst. De fruitteler kan maatregelen nemen waardoor bestuiving en vruchtzetting een optimale kans van slagen krijgen. De aanplant van voldoende bomen van elkaar goed bestuivende rassen en de juiste teeltmaatregelen zijn belangrijke aandachtspunten. De bestuiving kan verbeterd worden door de inzet van bijenvolken. Appelbloemen zijn ingericht om bestuivende insecten te lokken.

Bestuiving en bevruchting van uw gewassen

Stuifmeel wordt gevormd in de helmknoppen van de meeldraden. Als de helmknoppen rijp zijn komt het stuifmeel vrij. Bestuiving is het overbrengen van stuifmeel van de meeldraden naar het kleverige stempeloppervlak van de stamper. Voordat de bevruchting plaats kan vinden moet de pollenbuis, die uit de stuifmeelkorrel groeit, door de stijl van de stamper naar het vruchtbeginsel groeien. Uit de stuifmeelbuis komen 2 mannelijke geslachtscelkernen; één versmelt met de eicel tot het embryo of de kiem. De tweede celkern versmelt met 2 poolkernen tot het endosperm dat het reservevoedsel vormt in het zaad. Het gehele vruchtbeginsel groeit uit tot vrucht.

Het bestuivingsproces

Voor bestuiving zijn planten afhankelijk van wind, water of dieren. Wind en dieren zijn het belangrijkst, en van de dieren veruit de insecten. Bij een aantal planten zoals grassen en hazelaar zijn de bloemen speciaal ingericht voor bestuiving met behulp van wind. Kenmerkend voor deze bloemen is dat ze weinig kleur hebben en geen of weinig nectar produceren. Verder hebben ze een groot stempeloppervlak en produceren ze veel stuifmeel dat licht van gewicht is. Door die manier van transport komt de naam stuifmeel hier het meest tot zijn recht.

Bloemen die zijn ingericht voor de bestuiving door insecten hebben de volgende kenmerken:

  • Ze zijn vaak groot of hebben grote bloeiwijzen en zijn rijk van kleur;
  • Ze produceren meestal nectar en geurstoffen;
  • Ze produceren minder stuifmeel dan bloemen die afhankelijk zijn van windbestuiving;
  • Ze bezitten stuifmeel dat gemakkelijk plakkerig gemaakt kan worden of al plakkerig is.

Bloemen van fruitteeltgewassen zijn ingericht voor insectenbestuiving. De grens tussen windbestuiving en insectenbestuiving is niet altijd scherp te trekken. Wind kan ook een bijdrage leveren aan de bestuiving van fruit.

Kruisbestuiving en zelfbestuiving

De meeste appelrassen hebben kruisbestuiving nodig; het stuifmeel van een ander ras is nodig voor een goede vruchtzetting. Voor kruisbestuiving is een gemengde aanplant van elkaar bestuivende rassen nodig. Zelfbestuiving is bestuiving binnen één plant. Omdat bij fruit alle bomen van een ras erfelijk gelijk zijn (allemaal enten van éénzelfde oorsprongsboom), kun je ook bestuiving van een buurboom van hetzelfde ras zelfbestuiving noemen. Ook de grens tussen kruisbestuiver en zelfbestuiver is niet altijd even duidelijk. ‘Golden Delicious’ is onder normale omstandigheden een kruisbestuiver. Bij warm weer tijdens de bloei wordt het echter een zelfbestuiver. Honingbij op perenbloem, de nectar van deze bloemen bevat slechts 10 tot 20% suikers, bij appel is dat ongeveer 45%. Perenbloemen leveren wel veel stuifmeel.

Factoren die invloed hebben op de bestuiving

Wanneer er onvoldoende bomen van elkaar bestuivende rassen geplant zijn, kan er te weinig ‘vreemd’ stuifmeel aanwezig zijn. Tenminste 10% van de aanplant dient te bestaan uit bestuivende rassen. De bloeitijden van de productierassen en de bestuivende rassen moeten voldoende samenvallen. De kiemkracht van het stuifmeel is niet van alle rassen even groot. Stuifmeel van triploïde rassen zoals het appelras ‘Schone van Boskoop’ is niet of nauwelijks kiemkrachtig. De aanplant van extra bestuivende rassen is dan noodzakelijk. Het weer speelt in de bloeitijd een grote rol. Bij regen verdwijnt al het stuifmeel uit de lucht, door lage temperaturen wordt het proces van bloei, bestuiving en vruchtzetting sterk afgeremd.

Inzet van de honingbij voor de bestuiving

Wij verzorgen vanuit onze imkerij de bestuiving van tal van producten,oa: rode bessen, bramen, framboos, aardbei, courgette, aubergine, appel en peer. Bijenvolken die worden geplaatst voldoen aan de daaraan gestelde eisen, zodat de bestuiving prima verloopt. We kijken de bijen in bepaalde drachten tijdens de bestuiving regelmatig na, zodat ook zeker is dat ze de prestatie blijven leveren die van hen wordt verwacht. Hoewel een bij van nature vriendelijk en rustig is werken wij voor de bestuiving met de Buckfastbij, omdat deze uitermate vriendelijk is komt het zelden voor dat personeel in de kas of in het open veld last heeft van een bij.